บันทึกคนอ้วน : มุมมอง

posted on 16 Jan 2011 21:21 by alloywheel
งานราษฎร์งานหลวงรุมเร้า จนไม่ได้เข้ามานานมาก 

เดี๋ยวจะหาว่าทิ้งกันไป เลยเอาของที่ไปวาดให้หนังสือ "กวน มัน ฮา"  2 หน้า มาลงเล่นๆ แก้คิดถึง 
*Based on true story* 
 
 
 
 
 
 
 
 
เล่มสองจะออกแล้วเน้อ ฮิ้วๆ